HÁJEK a PORCAL

Postup č.1 / Method n.1

Vytváření cachí / Creating of caches

Postup č.2 / Method n.2

Hledání cachí / Seeking forcaches

Lokalita na přání - audio / Place at request - audio
Lokalita na přání - komiks / Place at request - comix
Anti - contemporary art festival - video
Spam
Survival Kit II.- item mission: Brno > Riga
Nezařazené / Unsorted

Postup č.3 / Method n.3

Mimo geocaching / Besides geocaching

Zábradlí / Handrail
Měň fér / Trade fair

Záměr / Mission

Nenásilnou manipulací chceme nabídnout geocachingové komunitě novou formu pokladu - díla současných umělců a využít ho jako nového kanálu pro komunikaci, prezentaci a distribuci umění. Práce se díky promyšlenému a fungujícímu systému geocachingu budou šířit mezi hledači - buď se stanou majetkem nálezců, nebo budou tvořit nové poklady v jiných lokalitách po celém světě. Chceme vytvořit styčné body dvou nezávislých sociálních sítí, komunity geocacherů a komunity výtvarných umělců. Pokusíme se využít možností, jejich navzájem odlišných komunikačních strategií, k vytvoření strategií nových.

 

Kontakty:

Lukáš Hájek a Zdeněk Porcal

 

Umělci:

Pavel Baňka, Magdaléna Bažantová, Filip Cenek, Viera Čákanyová, Michal Estrada, Ivo Hos, Vendula Chalánková, Ondřej Merta, Vilém Novák, Ivan Palacký, Jan Pfeiffer, Jiří Ptáček, Jan Mahr, Michal Mariánek, Jan Nálevka, Pavla Sceránková, Filip Smetana, Matěj Smetana, Adéla Sobotková, Tereza Sochorová, Václav Stratil, Petr Strouhal, Jiří Suchánek, Jan Šrámek, Lenka Vítková, Veronika Vlková

 

Prezentace:

Benzínka u Slaného - 01/2009
Anti - Contemporary Art Festival - 09/2009
Egon Schiele Art Centrum - 04/2010
Pecha Kucha Night - 06/2010
SolArs - 06/2010
Survival Kit II - 09/2010
MeetFactory - 09/2011
Fotograf festival - 10/2012
Fotograf magazine - 11/2012

 

Podpora na rok 2011:

Nadace pro současné umění

fcca

 

We want to offer geocaching community new form of treasure - artworks of contemporary artists and to use the geocaching system for communication, presentation and distribution of art. Thanks to the working profound geocaching sytem the works will spread among people. They will become a property of founders or a treasure at different places all over the world. We want to create communication platform between two social comunities, artist and geocachers.

 

Contact:

Lukáš Hájek a Zdeněk Porcal

 

Artists:

Pavel Baňka, Magdaléna Bažantová, Filip Cenek, Viera Čákanyová, Michal Estrada, Ivo Hos, Vendula Chalánková, Ondřej Merta, Vilém Novák, Ivan Palacký, Jan Pfeiffer, Jiří Ptáček, Jan Mahr, Michal Mariánek, Jan Nálevka, Pavla Sceránková, Filip Smetana, Matěj Smetana, Adéla Sobotková, Tereza Sochorová, Václav Stratil, Petr Strouhal, Jiří Suchánek, Jan Šrámek, Lenka Vítková, Veronika Vlková

 

Prezentation:

Benzínka u Slaného - 01/2009
Anti - Contemporary Art Festival - 09/2009
Egon Schiele Art Centrum - 04/2010
Pecha Kucha Night - 06/2010
SolArs - 06/2010
Survival Kit II - 09/2010
MeetFactory - 09/2011
Fotograf festival - 10/2012
Fotograf magazine - 11/2012

 

Support for 2011:

Foundation for contemporary arts

fcca