HÁJEK a PORCAL

Postup č.1 / Method n.1

Vytváření cachí / Creating of caches

Další ilustrace neúspěchu

Pilotním projektem bylo umístění cache na Benzínce u Slaného. Benzínka fungovala několik let jako nezávislý prostor, kde bylo prezentováno současné umění. Kromě našeho záměru uspořádat výstavu ve skryté malé schránce jsme chtěli docílit větší návštěvnosti tohoto místa "jinými" lidmi. Vybrali jsme umělce, kteří konceptuálně pracují s prostorem a architekturou - Isabelu Grosseovou, Barboru Klímovou a Dominika Langa. Projekt vznikl za podpory Benzínky u Slaného.

 

Odkazy:

Geocaching.com - Podrobnosti o cachi (nutná registrace)
Isabela Grosseová
Barbora Klímová
Dominik Lang
Benzínka u Slaného

 

Another illustration of failure

The first intervension into the network was a cache placed at Benzinka u Slaneho. Benzinka was deserted petrol station which was working as independent exhibition space, where contemporary art was presented. Beside our aim to make an exhibition in small hidden container, we wanted to attract more "another" people to this place. We chose artists who work conceptual with space and architecture - Isabela Grosseová, Barbora Klímova and Dominik Lang. The project was supported by Benzinka u Slaneho.

 

Links:

Geocaching.com - Podrobnosti o cachi (registrace required)
Isabela Grosseová
Barbora Klímová
Dominik Lang
Benzínka u Slaného


hajek a porcal benzinka