HÁJEK a PORCAL

Postup č.2 / Method n.2

Hledání cachí / Seeking for caches

Lokalita na přání - audio

Při druhé kolekci jsme spolupracovali se zvukovými umělci a hudebníky. Jejich práce jsme umístili na místa, která si sami vybrali. Dále byly tyto práce opatřeny Travel Bugem s unikátním číslem, pomocí kterého mohou svůj příspěvek stopovat, jak se přesouvá z cache do cache. Vybraní umělci: Michal Mariánek (Soutok Labe - Cidlina), Ivan Palacký (Hrad), Jiří Suchánek (Rysov).

 

Odkazy:

Cache Soutok Labe - Cidlina + Travel Bug (09/2009-10/2011) - Michal Mariánek
Cache Hrad + Travel Bug (09/2009-10/2010) - Ivan Palacký
Cache Rysov + Travel Bug (09/2009-10/2010) - Jiří Suchánek

 

Place at request - audio

During our second collection we cooperated with sound artists and musicians. We placed their works at places according to their choices. Each work carried own Travel Bug with unique code, which can be tracked as it changes its location from cache to cache. Selected artist: Michal Marianek (Soutok Labe - Cidlina), Ivan Palacky (Hrad), Jiri Suchanek (Rysov).

 

Links:

Cache Soutok Labe - Cidlina + Travel Bug (09/2009-10/2011) - Michal Mariánek
Cache Hrad + Travel Bug (09/2009-10/2010) - Ivan Palacký
Cache Rysov + Travel Bug (09/2009-10/2010) - Jiří Suchánek


hajek a porcal audio