HÁJEK a PORCAL

Postup č.2 / Method n.2

Hledání cachí / Seeking for caches

Mise předmětu

Brno > Riga, Survival Kit II (2010)

Pro festival Survival Kit II, jsme připravili česko-slovenskou kolekci videí a animací. Tématem festivalu byly nové strategie na poli umění, které je možné využívat k přežití v uměleckém procesu. Jelikož na naší cestu do Lotyška nebylo dost peněz, rozhodli jsme se příspěvky umělců poslat z Brna do Rigy přes geocachingovou síť. Práce umělců byly nahrány na USB flash disky a opatřeny Travel Bugy. Misí našich předmětů bylo dorazit do cache v Rize do začátku festivalu.Vybraní umělci: Viera Čákanyová, Jan Pfeiffer, Tereza Sochorová + Filip Cenek, Veronika Vlková + Magdaléna Bažantová, Jan Šrámek.

 

Odkazy:

Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-) - Viera Čákanyová
Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-) - Jan Pfeiffer
Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-08/2012) - Tereza Sochorová + Filip Cenek
Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-03/2011) - Jan Šrámek
Cache Svratka - Kohoutovicky potok
+ Travel Bug (08/2010-) - Veronika Vlková + M. Bažantová
Survival Kit II.

 

Item mission

Brno > Riga, Survival Kit II (2010)

We prepared czech-slovak video and animation collection for Survival Kit II festival.The topic of the festival were new strategies in the art world, which can be used to survive in the art process. Because our travel expanses to Latvia could not be covered, we decided to send the art from Brno to Riga via geocaching network. The artworks were saved on USB flash drives and equiped with Travel Bugs. The mission of our items was to reach a cache in Riga until the begining of the festival. Selected artists: Viera Čákanyová, Jan Pfeiffer, Tereza Sochorová + Filip Cenek, Veronika Vlková + Magdaléna Bažantová, Jan Šrámek.

 

Links:

Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-) - Viera Čákanyová
Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-) - Jan Pfeiffer
Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-08/2012) - Tereza Sochorová + Filip Cenek
Cache Svratka - Kohoutovicky potok + Travel Bug (08/2010-03/2011) - Jan Šrámek
Cache Svratka - Kohoutovicky potok
+ Travel Bug (08/2010-) - Veronika Vlková + M. Bažantová
Survival Kit II.