HÁJEK a PORCAL

Postup č.2 / Method n.2

Hledání cachí / Seeking for caches

Lokalita na přání - komiks

Zatím probíhající a neukončený soubor, představující umělce pracující s komiksem. Vybraní umělci: Vendula Chalánková (Soutok Becva - Morava, Prochazka okolím Tovacova 3 - Jezera).

 

Odkazy:

Soutok Becva-Morava + Travel Bug (09/2009-08/2010) - Vendula Chalánková
Prochazka okolím Tovacova 3 - Jezera + Travel Bug (09/2009-10/2011) - Vendula Chalánková

 

Place at request - comix

Still running and unfinished series, presenting artists working with comix. Selected artists: Vendula Chalankova (Soutok Becva - Morava, Prochazka okolím Tovacova 3 - Jezera).

 

Links:

Soutok Becva-Morava + Travel Bug (09/2009-08/2010) - Vendula Chalánková
Prochazka okolím Tovacova 3 - Jezera + Travel Bug (09/2009-10/2011) - Vendula Chalánková