HÁJEK a PORCAL

Postup č.2 / Method n.2

Hledání cachí / Seeking for caches

Nezařazené

Zde jsou zatím proběhlé nezařazené akce.

 

Odkazy:

Cache Mužetický vrch + Travel Bug - Adéla Sobotková

 

Unsorted

Here are finished unsorted actions

 

Links:

Cache Mužetický vrch + Travel Bug - Adéla Sobotková