HÁJEK a PORCAL

Postup č.2 / Method n.2

Hledání cachí / Seeking for caches

Anti - contemporary art festival - video

V rámci festivalu současného umění Anti, který proběhl v září 2009 v Kuopiu, jsme skrz finskou geocahingovou síť prezentovali české videoumělce. Cestou do Kuopia jsme postupně rozmisťovali USB flash disky s videi a Travel Bugy. Vybraní umělci: Filip Cenek (Kuopio), Ivo Hos (Kuopio), Pavla Sceránková (Helsinky), Matěj Smetana (Tampere). Flashka Filipa Cenka záhadně zmizela a tak jsme ho o půl roku později umístili do jiné cache v Čechách.

 

Odkazy:

Cache Neulamäen kalliot - The Cliffs of Neulamäki + Travel Bug (09/2009 -11/2009) - Filip Cenek
Cache Puijo Hill + Travel Bug (09/2009-09/2011) - Ivo Hos
Cache Nässynranta + Travel Bug (09/2009-10/2010 )- Matěj Smetana
Cache Kruunu13 + Travel Bug (09/2009-08/2010) - Pavla Sceránková
Anti - contemporary art festival 2009

 

Anti - contemporary art festival - video

On Anti - contemporary art festival, which took place in September 2009 in Kuopio, we presented Czech video artists through the Finnish geocaching network. On our way to Kuopio we placed USB flash drives with videos and Travel Bugs. Selected artists: Filip Cenek (Kuopio), Ivo Hos (Kuopio), Pavla Sceránková (Helsinky), Matěj Smetana (Tampere). Flash drive with Filip Cenek´s video disappeared, so we placed it again in the Czech Republic half year later.

 

Links:

Cache Neulamäen kalliot - The Cliffs of Neulamäki + Travel Bug (09/2009-11/2009) - Filip Cenek
Cache Puijo Hill + Travel Bug (09/2009-09/2011) - Ivo Hos
Cache Nässynranta + Travel Bug (09/2009-10/2010 )- Matěj Smetana
Cache Kruunu13 + Travel Bug (09/2009-08/2010) - Pavla Sceránková
Anti - contemporary art festival 2009


hajek a porcal audio