HÁJEK a PORCAL

Postup č.3 / Method n.3

Mimo geocaching / Besides geocaching

Měň fér

Přejeme si využít princip používaný v Geocachingu, fungující pod heslem: "Měň fér nebo neměň nic.". Jedná se o to, že kešeři, když najdou nějakou skrytou schránku (cache, keš), mají možnost si z ní vzít nějaký předmět, který tam před nimi někdo zanechal, a místo něj tam vloží jiný předmět, který si zase nějaký další kešer může vzít. A takto to probíhá až do té doby, než někdo poruší pravidla a předmět si vezme, ale žádný jiný dovnitř nevloží. Při výměně se mají kešeři řídit pravidlem, že do keše se vkládají předměty stejné nebo vyšší hodnoty, než si sami vezmou, jde o to, aby celková hodnota schránky zůstala zachována. Chceme vytvořit nějaký jednoduchý prezentační systém, pomocí kterého si budou moci návštěvníci mezi sebou vyměňovat fotografie. Na úvod bychom tam nainstalovali několik fotografií od zajímavých autorů. Návštěvník by měl možnost vzít si jakoukoli z těchto fotografií, ale místo ní by tam musel dát jinou fotografii, jenž by si mohl později vzít výměnou zase jiný návštěvník atd. Návštěvníci by se měly řídit výše nastíněným pravidlem, že za to, co si vezmou, dají něco stejně dobrého nebo lepšího. Tento proud fotografií chceme scelit nutností, aby každá směňovaná fotografie byla označena naším speciálním razítkem "Hájek a Porcal". V základní rovině tématizujeme otázku vnímání hodnoty uměleckého díla a otázku odpovědnosti. Pokud všichni budou měnit "fér", měli by jsme se stát svědky něčeho nejlepší možného. To je samozřejmě utopie. Předpokládáme, že individuální vnímání hodnot, "chtivost" a pohodlnost tomu zabrání. Není však jasné kdy a v jaké míře k tomu dojde. V druhé, niternější rovině si přejeme umožnit účastníkovi užší sepětí s jím vybraným dílem, docílené nabytím díla. To je těžištěm našich projektů a právě tento moment je předmětem našeho zájmu.

Odkazy:

Pavel Baňka
Milan Krištůfek
Jan Mahr
Václav Stratil

Petr Strouhal
Fotograf festival