HÁJEK a PORCAL

Postup č.3 / Method n.3

Mimo geocaching / Besides geocaching

Zábradlí

Zelené zábradlí (2010 - 2011):

Jako součást výstavy SolArs, zaměřené na projekty pracující se solární energií jsme vytvořili v parku zábradlí, jehož součastí byl mikropočítač napájený solární energií. Díky USB portu si mohli návštěvnící stahovat umělecké dílo na své vlastní USB flash disky. Vybraní umělci: Filip Smetana. Technická podpora: Josef Henzl, Tomáš Hrůza.

Šedé zábradlí (2011 - 2012):

V roce 2011 jsme ve spolupráci s Dušanem Záhoranským z MeetFactory prezentovali texty od umělců a teoretiků: Ondřej Merta, Vilém Novák, Jiří Ptáček, Lenka Vítková

Žluté zábradlí (2012 - 2013):

V tomto roce je zábradlí součástí Fotograf festivalu v blízkosti Galerie Fotograf v Praze.Vybraní umělci: Michal Estrada

Odkazy:

Ondřej Merta
Vilém Novák

Jiří Ptáček
Filip Smetana
Lenka Vítková
Michal Estrada
SolArs
MeetFactory
Fotograf festival

 

Handrail

Green handrail (2010 - 2011):

At SolArs exhibition, focused on projects working with solar energy, we created handrail in a park. Inside of the handrail was a micro computer running on solar energy. Through a USB port the visitors could download artwork on their own USB flash drives.Selected artists: Filip Smetana. Technical support: Josef Henzl, Tomáš Hrůza.

Grey handrail (2011 - 2012):

In 2011 in cooperation with Dušan Záhoranský from MeetFactory we presented text works by these artists/teoretics: Ondřej Merta, Vilém Novák, Jiří Ptáček, Lenka Vítková

Yellow handrail (2012 - 2013):

This year is the handrail part of Fotograf festival, placed close to the Fotograf gallery in Prague. Selected artist: Michal Estrada

Links:

Ondřej Merta
Vilém Novák

Jiří Ptáček
Filip Smetana
Lenka Vítková
Michal Estrada
SolArs
MeetFactory
Fotograf festival